0
Belépés

Vásárlási feltételek

A ProTrial.hu webshopban eladásra kínált termékek és szolgáltatások képezik a vállalkozásunk és vásárlók közötti szerződés tárgyát.
Cégünk az Ön megrendelését a megrendeléskori áron teljesíti, mely árak a www.ProTrial.hu oldalon aktuálisan, napi frissítéssel, beszállítóink árától függenek. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó árat jelenti.
A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit, a konkrét termék leírásában találja meg. Előfordulhatnak eltérések a gyártó által közölt adatokban, ezért az esetlegesen megjelenő téves információért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Kérjük, ha ilyet vélnek fölfedezni oldalunkon, mihamarabb jelezzék felénk, hogy a jövőben pontos információval tudjunk szolgálni.

Árváltozás esetén értesítjük önt, és lehetősége van a módosított áron megrendelését fenntartani, módosítani vagy visszautasítani. Ezen okok között szerepelhet: adathiba, áruhiány, hirtelen árváltozás, hosszú beszerzési idő.

A megrendelt termékeket személyesen a székhelyünkön (3531 Miskolc, Aba u. 45. ) tudja átvenni, igény szerint kiszállítást vállalunk. 
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Szabó Sándor István – Pro Trial
Székhely: 3531 Miskolc Aba utca 45.
Képviselője: Szabó Sándor István
Telefon: +36 30 876 85 70 
Adószám: 60866978125
Nyilvántartási szám: 24008480
Bankszámlaszám: 
10400690-86766972-88671014

 

1.1 Nyitvatartás

Telefonos megrendelés mellett Webshopunk a nap 24 órájában áll szíves rendelkezésükre.

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen Szabályzat 2017. november 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4 A www.protrial.hu domain név alatt található webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Nyíregyházi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének (alávetéses illetékesség).

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. A ProTrial oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését. 

3.2. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

3.3. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

3.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3.6. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon 0630 876 8570, vagy központi e-mail címünkön info@protrial.hu van lehetőség.


4. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar és angol.

4.1 Megrendelés menete

A rendelés összeállításához az egyes termékek kategóriákba sorolva találhatóak. A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási címet rögzíteni. Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket és a fizetendő összeget.

1. A kezdő oldalon lévő kategóriák menüben vagy a keresés funkció használata során megtalálhatja a kívánt terméket.

2. A termék kiválasztása után, a vásárláshoz kattintson a kosárba gombra, ezt követően megjelenik, a kosár aktuális tartalma, ahol módosíthatja a megrendelni kívánt termék mennyiségét.

3.Miután minden terméket elhelyezett kosarába a megrendelés gombot megnyomva, a kért adatokat kitöltve adhatja föl rendelését.

4. A vásárlási feltételeket elfogadása után, a rendelés gombbal véglegesítheti megrendelését.

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "FIZETÉS" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik

5.A rendelés leadásáról egy visszaigazoló e-mailt fog kapni.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6. A rendelése feldolgozása után és a visszaigazolástól számított 24 illetve 48 órán belül kézhez kaphatja a terméket. Ha valamilyen oknál fogva előre láthatóan ez nem teljesíthető, akkor a megadott telefonon vagy e-mail címen azonnal értesítjük Önt.

7. Az alkatrész vagy alkatrészek személyes átvételéről, illetve kiszállításáról telefonon időpontot egyeztetünk Önnel.

A vásárlást követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

"Korm.r. 6.§: Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli."

Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai:

normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +(36) 30 876 85 70

 A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

4.2 MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az első e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását és kiszolgálását, csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz.

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

A megrendelés kiszolgálása csak kifizetett termék esetében történik. A kifizetés elfogadásáról külön, a következő levélben értesül.

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő a tényleges vásárlást külön elfogadó e-mail útján jelzi vissza. A vásárlói szerződés a vásárlói ajánlat (megrendelés) Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló (első) e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.


4.3 MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

A megrendelések feldolgozását, és - ha a vásárló arra igényt tart, azzal kapcsolatos ügyfélszolgálatot - munkanapokon látjuk el.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben megrendeléséből valamely termék csak átmenetileg nem elérhető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag egyeztetjük. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni, külön feladott, online megrendelésben.


4.4 VÉTELÁR


Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó esetleg elállhat vásárlási szándékától.


4.5 TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Ritka esetben olyan kép is megtalálható lehet az adott termékhez, ami illusztráció.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

4.6 Szállítási határidők

“RAKTÁRON” lévő termékeket azonnal tudjuk postázni, akár 1 napos kézbesítéssel.

“RENDELHETŐ”termékeket a gyártó külső raktárából kell megrendelnünk ami 1 és 3 hetet is igénybe vehet.

“ELFOGYOTT” státusszal rendelkező termékeket már nem tudjuk értékesíteni. Újabb készlet érkezése várható, viszont ideje bizonytalan.

4.7 Fizetési módok

Igény esetén lehetőség van banki átutalással, előre utalás formájában teljesíteni fizetését. Ez irányú igényét a rendelés feladásakor, a fizetés módjánál tudja kiválasztani.
Megrendelését, az utalt összeg számlánkon való megjelenését követően tudja átvenni személyesen, vagy kiszállítás esetén a futárszolgálattól. A rendelés legkorábbi átvételének napjáról levélben tájékoztatjuk Önt.
Készpénzes fizetés esetén, bolti átvételkor a boltban, házhozszállításnál kiszállítónknak fizeti meg a rendelt árú értékét. 
Előreutalásnál, nettó 50.000 Ft vásárlás felett (bármilyen átvételi mód esetén) proforma számlát küldünk Önnek e-mailben vagy faxon.
A biztonság érdekében kérjük, hogy mindig ellenőrizze a számlán szereplő számlaszám megegyezik-e a következővel:

10400690-86766972-88671014

A teljesítéskor minden esetben Áfás számlát állítunk ki.

4.8 Rendelések módosítása

A kiszállítást megelőzően megrendelését e-mail-en vagy telefonon módosíthatja a jelzett átvétel előtti napon.
A módosítási igény érintheti a rendelés átvételének idejét is. Ilyen esetben a módosítás elfogadását követően jelezni fogjuk Önnek a következő várható átvételt.
Ha a megrendelés már átadásra került a futárszolgálat részére, a módosítás már nem lehetséges.

5. Ajánlati kötöttség, elállási jogok

Amennyiben Megrendelő a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap a megrendelés beérkezését megerősítő e-mail üzenetet, ez esetben a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy egyes – készleten nem lévő termékeknél – 20-50% előleget kérjen. Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét. Kérjük, minden esetben győződjön meg a csomagolás épségéről mielőtt az árut átveszi.

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával.

Ön, mint Megrendelő az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Az elállás a használatba nem vett új termék eladó részére történő visszajuttatását jelenti, melyről gondoskodhat a megrendelő vagy a szállító előzetes egyeztetés alapján, a felmerült oda és visszaszállítás költségei a vevőt terhelik.

A fenti feltételek teljesülése esetén a ProTrial a termék vételárat a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül Megrendelő részére visszatéríti.

A visszaküldött, de az ügyfélszolgálattal előzetesen nem egyeztetett csomagokat , utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre. 

30.§ (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. (2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség - a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével - nem követelhető. (3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelethez

5.1 Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az (1....) . Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát

5.2 Az elállás/felmondás joghatásai

 Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....) (5 ....) (6 ....)

 5.3 Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét: a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

  1. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
  2. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
  3. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

 (2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

 (3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

 (5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt: - „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy - „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”; és b) illessze be a megfelelőt: ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”; és c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.” (6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

5.4 Értesítés

Telefonon értesítjük, amint rendelése szállításra, bolti átvételre készen áll. A megrendelt termékek üzletünkben való átadása, illetve a kiszállítás egyeztetése ezután lehetséges.
Ezen felül akkor is értesítést kap ha a terméket megadott időn belül nem tudjuk beszerezni, vagy nem kompatibilis a választott alkatrészekkel, illetve ha esetleg jobb minőségű terméket tudunk hasonló árban, vagy olcsóban kínálni.

6. Szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló e-mail alapján postaköltséget nem tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza.

A postaköltség a visszaigazoló e-mail után kerül kalkulálásra.

A vevőnek lehetősége van előre utalni a megrendelt termék összegét.

A megrendelt termék méretétől és súlyától függően a szállítási költség is változik, melynek értéke:

890Ft – 1890 Ft

Amennyiben áruját kiszállítás opcióval rendelte meg, úgy azt zárt csomagolásban az áru beszerzése után másnapra tudjuk küldeni.
Ennek feltétele, hogy rendelését reggel 9-óráig jutassa el hozzánk, ezen időpont után leadott rendeléseket a következő munkanap tudjuk átadni futárunknak, aki másnap szállítja ki a megadott címre.
A számlát és a garancialapot a lezárt csomagban találja.
Szállítás előtt egy nappal minden esetben telefonon értesítjük és egyeztetünk. 
A szállítási költség tartalmazza a csomag biztosítás és az utánvét díját.
Ha ön nem tartózkodik a címen, futárunk értesítést hagy, és még egy alkalommal megpróbálja kézbesíteni a csomagot.
A megrendelt tételeket kérheti otthonába vagy munkahelyére.
A futártól átveheti akár megbízott személy vagy családtag, aki a pontos, fuvarlap szerinti ellenértékét megtéríti.
Ha a kiszállítást bolti átvételre kívánja módosítani, ennek semmi akadálya mindaddig, míg át nem adtuk a futárnak a küldeményt. Kérjük fenti szándékát e-mailben info@protrial.hu vagy telefonon a (+36 30 876 85 70 ) jelezni.

7.Garanciális feltételek

Az általunk forgalmazott termékekre a törvényben előírt, illetve a gyártó által vállalt garanciaidőt vállaljuk.
Néhány eszközt legkevesebb 3 hónap garanciaidővel értékesítünk, azonban számos termék garanciavállalási ideje ennek többszöröse is lehet, amit természetesen feltüntetünk termékeink leírásában. A garancialappal ellátott termékek garanciális igényét a számla másolatával, valamint eredeti garancialappal lehet érvényesíteni.
Garancialappal nem rendelkező termékekhez a számla vagy annak másolata szolgál garanciális igazolásként.
Garancialappal rendelkező termékek esetében a garancialapon feltüntetett Pro Trial webáruház az illetékes.
A jótállás nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen beavatkozásból, változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.
Garanciát kizáró alapvető tényező minden termék esetében a törés és repedés. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, hogy a kár milyen okból történt a terméknél, úgy a gyártó szakvéleményét kérjük a termékkel kapcsolatban.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

7.1Termékszavatosság

A bizonyítási teher a jótállás teljes időtartama alatt végig a kereskedőt terheli, tehát ha a kereskedő nem akarja elismerni igényünket, neki kell bizonyítani, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett. Szavatosságnál ez a teljesítést követő első hat hónapban van így, utána pedig a fogyasztót terheli a bizonyítási kötelezettség.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

7.2 Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 3 a vállalkozás nevének beillesztése Hibás teljesítés esetén szerződés/4 ... 5 alapján a ...6 jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?7 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.3 Hibás teljesítés esetén a Vevő

  1. a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
  2. b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a ProTrial a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Bővebb információ a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség oldalán található.

www.nfh.hu

8. Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

9. Spam védelem

Az ProTrial nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. Hírlevelet kizárólag azok a felhasználók kapnak, akik előzetesen hozzájárultak, hogy részükre levelet küldhessünk.

10. Adatkezelési Tájékoztatás

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII. tv. (Infotv.) szerint:

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges.

Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

Szabó Sándor István KISADÓZÓ

Székhely és postacím: 3531 Miskolc, Aba utca 45. 3/2.
Nyilvántartási.szám: 24008480
Adószám: 60866978-1-25

Ügyfélszolgálat H-P 8:30–17:00

Email: info@protrial.hu
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (30) 876 85 70

Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza “Szabó Sándor Istvánt (ProTrial) adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.

Cookie kezelése:
A cookie egy szöveges fájl a vásárló számítógépén ami a böngésző által kezelt könyvtárstruktúrában van tárolva. A cookie fájl a weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltődik a vásárló szokásairól, a vásárló által használt böngészőről és számítógépről szóló adatokkal, illetve részben (ezt a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni) az email:jelszó párost és a szállítási/szálázási adatokat is tartalmazhatja (melyek tehát a vásárló számítógépére vannak elmentve és ezt az “automaitkus adatkitöltési” funkciót a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni). A cookie-ból a Kereskedő webáruháza nem olvas semmilyen adatot. A személyes adatokat a számlázáshoz a fenti jogszabályok alapján csak az adatbeviteli űrlapok segítségével menti el a webáruház, amikor a vásárló megadja, más alkalommal nincs hazsnálatban és memóriában, és nem a webáruház “szerzi meg a vásárló számítógépéről a cookie-ból” rendszeresen, kontrollálatlan célra ezeket az adatokat. A cookie használata ezért akár le is tiltható, mert az nem a webáruház használatának szükséges (elengedhetetlen) technikai feltétele.

A vásárló az ÁSZF elfogadásával szintúgy megengedi, hogy újabb értékesítési ajánlatok (remarketing) céljára a webshopban rögzített email címére Kereskedő tájékoztatókat (újdonságokról, akciókról, kedvezményes ajánlatokról) küldhet, azonban a vásárló kifejezetten ecélból írt levelében (emailben) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban remarekting ajánlatokat számára Kereskedő küldjön ki.

A vásárlás során megadott adatokat a “Szabó Sándor István (ProTrial)” kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.

A vásárlók email címeit a “Szabó Sándor István (ProTrial)” harmadik félnek marketing tevékenysége céljából sem adja át.

A nyilvántartott adatokhoz csak a “Szabó Sándor István (ProTrial)”  és felelős munkatársai férhetnek hozzá.

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK Miskolci Járásbírósága) előtt érvényesítheti.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Silver Frog Informatikai Kft. üzemelteti (székhely és postacím: 1133 Budapest Pannónia u. 102. E-mail cím: info@silverfrog.hu  Telefonszám: +36(20)422 4432, silverfrog.hu

Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél

  • a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • c) személyes adatainak törlését vagy zárolását – a kötelező adatkezelés kivételével.

Jogforrások hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv.
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257)


2011:CXII Infotv.

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566)

 

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.03.24-től